Eenmaal


Eénmaal, één dag lang moeder van de bruid te zijn. Haar te bewonderen en te vereren in al haar lieflijke schoonheid en begeerlijkheid.
Eénmaal, één dag lang samen met haar en haar geliefde en allen hier samen aanwezig, deze unieke gebeurtenis te mogen beleven. Het is een voorrecht en het doet goed.

In alle tijden en culturen, sedert mensen bestaan eigenlijk, is het huwelijk iets heel speciaals geweest, waaraan de hele familie, de hele gemeenschap deelnam. Naargelang de tijd, de plaats waren het andere gebruiken, rituelen, geplogenheden en naargelang de godsdienst waren het andere goden en godinnen die werden aanbeden en aanroepen. Maar steeds was het feest, groot feest.

En het is goed dat tradities worden verder gezet en rituelen worden aangepast aan de eisen van de moderne huidige tijd. En even kijk ik om in het verleden. Hoe hier 27 jaar geleden haar vader en ik ook hier stonden en hoe nog iets langer geleden ook de ouders van Peter hier, in deze kerk huwden: even jong en mooi en verwachtingsvol als zij beiden nu.
En hoe de beloften van toen werden bewaarheid, hoe de dromen van toen werden waargemaakt. Ook al was het niet allemaal koek en ei of rozengeur en maneschijn.

Het doet goed te zien hoe de kinderen waarvan ook toen sprake in de misviering, net zoals nu, hoe die kinderen werkelijkheid werden en hier aanwezig zijn, zelf groot en volwassenen nu.

Het doet goed een zoon bij te krijgen, zomaar, extra gratis en de voor niks. Dank hiervoor.

Zo wordt het ouderlijk nest een stukje leger. Vogeltjes gaan vliegen. Vogels moeten vliegen. Ik hoop het was al bij al een goed en warm nest. Niet perfect. Kan niet. Maar toch zo dat ze zeggen kunnen zoals in het liedje van Boudewijn de Groot: “goede jeugdherinneringen die neem je mee zolang je verder leeft” .

Het ga je goed mijn lieve kinderen. En weet het grote voordeel van Denderhoutem is, dat jullie beiden hier niet alleen geboren en getogen bent, en naar alle waarschijnlijkheid ook heel lang zult blijven wonen, maar hét grote voordeel van Denderhoutem is dat Vondelen 15 juist gelegen is tussen Anderenbroek 18 en Nieuwstraat 82 , zodat als jullie uitvliegen gaan, zoals duiven doen je steeds een goede landingsplaats zult vinden, hetzij links, hetzij rechts, vooraleer jullie wederkeren daar waar jullie van nu af aan thuis horen.

Ga dan, ga Elfride, samen met Peter, ga zoals geschreven staat in de laatste regel van je geboortegedicht: “Ga de grote wegen vol edele eenvoud en een warm hart”

Ik wens jullie héél véél geluk, héél véél geluk.Denderhoutem, 2/5/1998