Pinksteren in aantocht

 

Lentedag na lentedag
zie ik de bomen botten
groter groener de kleine knopjes
kaal en zwart wordt teder licht.
Het geeft mij vreugd en kracht
om te dragen
verder te dragen dat oude moede lijf
die geest die dwalen gaat.
Wie weet dat straks
- na Pasen Pinksteren in aantocht -
een stukje hemelse natuurkracht nederdaalt
zich nestelt in mij
mij warmen gaat

net als die vurige tongen.

36.19 Pinksteren36.19 Pinksteren2