Hartelijk welkom !


Welkom op de webstek van Nera Redant.

Deze webstek is bijna geheel gewijd aan haar passie voor gedichten. Een passie die zij zowel passief - het lezen - als actief - het schrijven - beoefent. Daar waar zij zich oorspronkelijk beperkte tot liefdevolle gedichten en originele taalkunstwerkjes aan familie, vrienden en kennissen ontwikkelde zij al snel een geheel eigen stijl die gaandeweg meer en meer tot een volwaardige invulling van haar zeldzame vrije tijd is uitgegroeid.

Hoewel haar belangstelling voor literatuur, poëzie en ook filosofie en psychologie, de "zachte waarden", groot is, wordt haar denken geleid en gevoed door een nuchtere, wetenschappelijke en technische benadering van het hoe en waarom der dingen. Zij is expliciet beducht voor iedere vooringenomenheid, van welke zijde of herkomst ook, mét inbegrip van deze afkomstig uit "bevoorrechte" verbindingen met hogere sferen.

Verschillende periodes en levenscycli volgen elkaar op. Zo ontstaan ook haar gedichten en spraakmakende bundels: parallel met haar levensloop. Een levensloop met zonnige én met dramatische gebeurtenissen. Zo immers is ook het leven: asi es la vida. Die bundels en de gedichten erin worden u op deze webstek met heel veel genegenheid aangeboden.

Veel leesplezier, want in elk gedicht zit, in eigenzinnige woorden, een levensecht verhaal verscholen. Aan u om het, ten goede of ten kwade, te ontdekken. Een gedicht is immers een verhaal met ritme! Begrijpen? Ach, lees en geniet of ... lees niet en geniet niet. Om het even.Recente nieuwe publicaties of wijzigingen


 • 31.05.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 26 'Trek-Maria' toegevoegd
 • 31.05.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 25 'Elfride's zesenveertigste verjaardag' toegevoegd
 • 31.05.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 24 'Het plaatje' toegevoegd
 • 19.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 23 'Vijftig jaar na datum' toegevoegd
 • 19.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 22 'Haiku's schone schijn' toegevoegd
 • 19.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 21 'Hindernissenparcours' toegevoegd
 • 19.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 20 'Bezoek' toegevoegd
 • 19.04.2021 - Bekroningen : Publicatie in tijdschrift "OkrAtom", april 2021, gedicht 'Maartse buien aprilse grillen' toegevoegd
 • 03.04.2021 - Bekroningen : Publicatie in "De gazet van Atom" 25ste editie , maart 2021, gedicht 'Waaiende dorpsgedichten' toegevoegd
 • 03.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 19 'Maartse buien aprilse grillen' toegevoegd
 • 03.04.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 18 'Waaiende dorpsgedichten' toegevoegd
 • 17.03.2021 - Bundel 5 : Gedicht 7 'Lavastroom' gewijzigd
 • 17.03.2021 - Bundel 2 : Gedicht 32 'Zeg me' gewijzigd
 • 17.03.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 17 'Robrecht's zevenenveertigste verjaardag' toegevoegd
 • 17.03.2021 - Bekroningen : Schilderingen 'Verweesde raamgedichten' toegevoegd
 • 23.02.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 16 'Tijger' toegevoegd
 • 23.02.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 15 'Eeuwig en altijd' toegevoegd
 • 23.02.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 14 'School' toegevoegd
 • 23.02.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 13 'Rozerood' toegevoegd
 • 23.02.2021 - Bundel 28 : Nieuw gedicht 12 'Nieuwe haiku's voor een nieuw jaar' toegevoegd
 • 21.02.2021 - Bekroningen : Diverse publicaties en bekroningen toegevoegd

 
Rechten voorbehouden : Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. U kan contact opnemen d.m.v. van de knop bovenaan rechts.