Dichter bij Nera
Welkom op de webstek van Nera Redant

Deze webstek is bijna geheel gewijd aan haar passie voor gedichten.
Een passie die zij zowel passief - het lezen - als actief - het schrijven - beoefent. Daar waar zij zich oorspronkelijk beperkte tot liefdevolle gedichten en originele taalkunstwerkjes aan familie, vrienden en kennissen ontwikkelde zij al snel een geheel eigen stijl die gaandeweg meer en meer tot een volwaardige invulling van haar zeldzame vrije tijd is uitgegroeid.

Hoewel haar belangstelling voor literatuur, poëzie en ook filosofie en psychologie, de "zachte waarden", groot is, wordt haar denken geleid en gevoed door een nuchtere, wetenschappelijke en technische benadering van het hoe en waarom der dingen. Zij is expliciet beducht voor iedere vooringenomenheid, van welke zijde of herkomst ook, mét inbegrip van deze afkomstig uit "bevoorrechte" verbindingen met hogere sferen.

Verschillende periodes en levenscycli volgen elkaar op. Zo ontstaan ook haar gedichten en spraakmakende bundels: parallel met haar levensloop. Een levensloop met zonnige én met dramatische gebeurtenissen. Zo immers is ook het leven: asi es la vida. Die bundels en de gedichten erin worden u op deze webstek met heel veel genegenheid aangeboden.

Veel leesplezier, want in elk gedicht zit, in eigenzinnige woorden, een levensecht verhaal verscholen.
Aan u om het, ten goede of ten kwade, te ontdekken.
Een gedicht is immers een verhaal met ritme!
Begrijpen? Ach, lees en geniet of ... lees niet en geniet niet.


Informatie
Nera Redant (auteur)

Wenst u een persoonlijke boodschap te sturen, zend dan een mailtje naar
rednera@yahoo.com. U krijgt zeker een antwoordje terug.

Vertel haar welk gedichtje je het meest heeft ontroerd, gelukkig gemaakt, geraakt, getroffen, verleid, verwonderd of ja - geirriteerd of boos gemaakt.


(c) 2005 - 2023 Nera Redant

Webdesign 2019 - 2023 Philip Verstraeten
Philip Verstraeten (webmaster)

Fout gezien ? Gebroken link ?

Meld het ons op
support@philipverstraeten.zohodesk.eu