Geachte Mijnheer Daens,

Vanaf zijn ontstaan communiceert de mens. Denk aan de tekeningen op de rotswanden, de stenen tafels van Mozes, ganzeveer, griffel en lei, pen, papier. Nu gebeurt dit alles onmiddellijk, de wereldbol rond. U kunt het zich niet voorstellen! Niet alleen schrijven wij met woorden, beelden, film (internet) maar ook horen (GSM) zien (tele-visie, skype).

Belangrijker nog dan die technologische revolutie de wijziging in de samenleving. Wie kon schrijven? Vroeger een minderheid, zeker vrouwen. In de ontwikkelde wereld is de scholingsgraad ondertussen bijna 100%, maar in de armere landen in het Zuiden? Oei, wat schrijf ik nu? 175 jaar na uw geboorte is de wereld geglobaliseerd. Een toen onbekend woord. Moeilijk uit te leggen, net als de opwarming van de aarde, de milieu-, olie-, en  bankencrisis, opkomende industrielanden (BRIC), olieproducerende landen (OPEC), de tweedeling Noord/Zuiden, de bevolkingsexplosie.

Nu kan en mag ik u schrijven. Als vrouw kreeg ik alle (studie) kansen, zelfs al is het nog altijd niet evident om technische, wetenschappelijke richtingen of een beroep te kiezen. Het glazen plafond beperkt ons, nog zo’n onbekend begrip in uw tijd, maar het lukt. Studeren in eigen taal. Het Nederlands volwaardig erkend. Hoewel. Nieuw fenomeen nu, de verengelsing van Vlaanderen, Engels de nieuwe wereldtaal.

En dan de vrijheid, de technologische middelen om als vrouw mee te beslissen over je kinderwens, zelfstandig, onafhankelijk je eigen brood te verdienen. Ver weg kinderarbeid, extreme armoede, onmondigheid. Nu steun vanuit de overheid, een sociaal zekerheidssysteem. Deelname aan het publieke/politieke/economische leven. Een jaar na mijn geboorte het stemrecht voor vrouwen, het principe: 1 man/vrouw 1 stem.

Leven we dan in een aards paradijs, in volle peis en vree? Weg pijn, ellende? De werkman nu een vrij welvarend man, geen slaaf of bedelaar meer? Ach beste meneer Daens, de wereld zal nooit af zijn, volmaakt zijn. Waarschuwde Jezus ons daar al niet voor? Niks nieuws onder de zon, denkend aan de Mam-indianen in Guatemala, todo vuelve. Alles keert terug, zij het in andere vormen, omstandigheden. Maar er is hoop. Nog steeds staan mensen op om anderen te helpen. Zoals een goede vriend mij zei: ‘Het kwaad, de duivel, de chaos is vanzelf georganiseerd. Het goede, het positieve, daar moeten we bewust aan werken”. Ook het inzicht in de gods-diensten, hun instituten en invloed met 1001 dwingende regels evolueert. Vlaanderen, nu een immigratieland ontkerkelijkt, net als West-Europa. Andere godsdiensten rukken op, welvaart wiegt ons in slaap maar het geloof in rechtvaardigheid, solidariteit, democratie, gelijkwaardigheid man/vrouw, vrijheid van denken, het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, de waarde van eigen taal/cultuur, de essentie van de blijde boodschap blijft.

Dus wees gerust, uw voorbeeld van hoop, rechtvaardigheid, culturele eigenheid blijft begeesteren, wordt verder verspreid, wereldwijd 7 miljard mensen ver!