Dichter bij Nera
Menu

Welkom
Wie is Nera Redant?
Waar haalt zij haar inspiratie vandaan?
Overzicht van haar dichtbundels, reisverslagen en gelegenheidstoespraken
Bekroningen & publicaties
Snelkoppelingen
Neem contact op

Welkom

Welkom op de webstek van Nera Redant.

Deze webstek is bijna geheel gewijd aan haar passie voor gedichten. Een passie die zij zowel passief - het lezen - als actief - het schrijven - beoefent.

Daar waar zij zich oorspronkelijk beperkte tot liefdevolle gedichten en originele taalkunstwerkjes aan familie, vrienden en kennissen ontwikkelde zij al snel een geheel eigen stijl die gaandeweg meer en meer tot een volwaardige invulling van haar zeldzame vrije tijd is uitgegroeid.

Hoewel haar belangstelling voor literatuur, pozie en ook filosofie en psychologie, de "zachte waarden", groot is, wordt haar denken geleid en gevoed door een nuchtere, wetenschappelijke en technische benadering van het hoe en waarom der dingen. Zij is expliciet beducht voor iedere vooringenomenheid, van welke zijde of herkomst ook, mt inbegrip van deze afkomstig uit "bevoorrechte" verbindingen met hogere sferen.

Verschillende periodes en levenscycli volgen elkaar op. Zo ontstaan ook haar gedichten en spraakmakende bundels: parallel met haar levensloop. Een levensloop met zonnige n met dramatische gebeurtenissen. Zo immers is ook het leven: asi es la vida. Die bundels en de gedichten erin worden u op deze webstek met heel veel genegenheid aangeboden.

Veel leesplezier, want in elk gedicht zit, in eigenzinnige woorden, een levensecht verhaal verscholen. Aan u om het, ten goede of ten kwade, te ontdekken. Een gedicht is immers een verhaal met ritme! Begrijpen? Ach, lees en geniet of lees niet en geniet niet. Om het even.

© 2005-2015 Robrecht Van Vaerenbergh 2015 - Jan Coppens