Dichter bij Nera
Menu

Welkom
Wie is Nera Redant?
Waar haalt zij haar inspiratie vandaan?
Overzicht van haar dichtbundels, reisverslagen, gelegenheidstoespraken en verhalen
Bekroningen & publicaties
Snelkoppelingen
Neem contact op

Welkom

Welkom op de webstek van Nera Redant.

Deze webstek is geheel gewijd aan haar voorliefde voor gedichten. Een liefde die zij zowel passief - het lezen - als actief - het schrijven - beoefent.

Daar waar zij zich oorspronkelijk beperkte tot liefdevolle gedichten en originele taalwerkkunstjes aan familie, vrienden en kennissen ontwikkelde zij al snel een geheel eigen stijl die gaandeweg meer en meer als volwaardige vrijetijdsbesteding kon worden gezien.

Verschillende periodes en levenscycli volgen zich op. Zo ook ontstonden haar gedichten parallel met haar levenloop en groeiden uit tot spraakmakende bundels. Die bundels en de gedichten erin kunnen op deze webstek worden geraadpleegd.

Veel leesplezier: een gedicht is immers een verhaal met ritme!

Nog even een strenge waarschuwing! TENZIJ voor strikt persoonlijk eigen plezier en genoegen zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet, hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur, "Nera Redant". Dank voor het respect en de naleving.

© 2005-2017 Robrecht Van Vaerenbergh -  Nera Redant - Jan Coppens