Dichter bij Nera
05.05.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 5 'Amélie's dertiende verjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 4 '
Eén groen takje' toegevoegd
Plaatsing van het gedicht 25.26 '
Atom, de Molenstraat' nabij De Spot, Polyvalente Zaal, Molenstraat Denderhoutem
Publicatie in "Roerkuip" van het gedicht 31.2 '
Lokroep' toegevoegd


10.04.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 3 '
Loop loop' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 2 '
Lokroep' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 1 '
Robrecht's achtenveertigste verjaardag'
Bundel 31 : Nieuw voorgedicht '
Wat betreft het hert en zijn jagers'
Nieuw bundel 30 '
(On)voorspelbare gedichten voor een (on)voorstelbaar leven'


09.04.2022

Enkele
publicaties en enkele presentaties toegevoegd.


03.03.2022

Bundel 30 : Nieuw gedicht 31 '
Lieve's achtenveertigste verjaardag' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 30 '
Angst' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 29 '
Paard' toegevoegd


18.02.2022

Bundel 30 : Nieuw gedicht 28 'Snel snel' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 27 '
Wat ik opschrijf' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 26 '
Mijn lege huis' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 25 '
Wegbeschrijving' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 24 '
De Waarheid' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 23 '
Bouwstenen' toegevoegd


14.02.2022

Bundel 30 : Nieuw gedicht 22 '
Nadia's vierenveertigste verjaardag' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 21 '
Verjaardagswens' toegevoegd
Bundel 30 : Nieuw gedicht 20 '
Valentijnswens' toegevoegd


(c) Alle rechten voorbehouden : Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. U kan contact opnemen d.m.v. van de knop bovenaan rechts.

Recente nieuwe publicaties of wijzigingen(c) 2005 - 2022 Nera Redant

Webdesign 2019 - 2022 Philip Verstraeten