Dichter bij Nera

22.07.2023

Diverse publicaties over 2023 in tijdschriften toegevoegd


17.07.2023

Diverse publicaties over 2022 in tijdschriften toegevoegd


05.12.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 30 '
D'Atomse rommelmarkt' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 29 '
Landbouwland' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 28 '
Levensweg' toegevoegd
Reisverslagen aangevuld met reizen 2022


29.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 27 '
Paardenstaart' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 26 '
Cathy's noeste arbeid' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 25 '
Zus en zon' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 24 '
Vijftigste huwelijksverjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 23 '
Het gras gemaaid' toegevoegd


20.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 14 '
Rudy's verjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Gedicht 16 '
Notenboom' aangevuld met foto's
Bundel 31 : Gedicht 20 '
De turfboerstoet' aangevuld met foto's


(c) Alle rechten voorbehouden : Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. U kan contact opnemen d.m.v. van de knop bovenaan rechts.

Recente nieuwe publicaties of wijzigingen(c) 2005 - 2023 Nera Redant

Webdesign 2019 - 2023 Philip Verstraeten