Dichter bij Nera
05.12.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 30 '
D'Atomse rommelmarkt' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 29 '
Landbouwland' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 28 '
Levensweg' toegevoegd
Reisverslagen aangevuld met reizen 2022

29.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 27 '
Paardenstaart' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 26 '
Cathy's noeste arbeid' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 25 '
Zus en zon' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 24 '
Vijftigste huwelijksverjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 23 '
Het gras gemaaid' toegevoegd


20.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 14 '
Rudy's verjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Gedicht 16 '
Notenboom' aangevuld met foto's
Bundel 31 : Gedicht 20 '
De turfboerstoet' aangevuld met foto's


09.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 22 '
De fiere pauw' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 21 '
Herdenking overlijdensdag Priester Daens' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 20 '
De turfboerstoet' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 19 '
Frans' zevenentachtigste verjaardag' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 18 '
Verrassend verschillend' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 17 '
Wolkbreuk' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 16 '
Notenboom' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 15 '
Elfride's zevenenveertigste verjaardag' toegevoegd


07.11.2022

Bundel 31 : Nieuw gedicht 13 '
Een ietwat ouder koppel' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 12 '
Sneukeltocht' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 11 '
Op grootva's arm' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 10 '
Trek-Mariaplein' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 9 '
Bevrijd' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 8 '
Daens' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 7 '
De vlaggen' toegevoegd
Bundel 31 : Nieuw gedicht 6 '
Dorp van de Ronde' toegevoegd


13.10.2022

Menu-item 'Wandel met Nera' toegevoegd n.a.v. de 75ste verjaardag van Nera !


(c) Alle rechten voorbehouden : Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. U kan contact opnemen d.m.v. van de knop bovenaan rechts.

Recente nieuwe publicaties of wijzigingen(c) 2005 - 2022 Nera Redant

Webdesign 2019 - 2022 Philip Verstraeten