Contactgegevens auteur


Wenst u een persoonlijke boodschap naar Nera Redant te sturen, zend dan een mailberichtje naar "rednera [at] yahoo [dot] com". (U weet wat wij hier bedoelen, niet ?)
U krijgt zeker een antwoordje terug.

Misschien heb je zelfs zin om haar te vertellen welk gedicht je het meest heeft ontroerd, gelukkig gemaakt, geraakt, getroffen, verleid, verwonderd of ja - geïrriteerd of wat dan ook.


Rechten voorbehouden : Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. U kan contact opnemen d.m.v. van de knop bovenaan rechts.