Dichter bij Nera
Inspiratie haalt zij vooral uit het dagelijks leven zelf: blije en droevige gebeurtenissen, belangrijke en onbelangrijke voorvallen, ... Soms wordt een gedicht gaandeweg opgebouwd, soms komt het bijna als vanzelf uit de pen gerold. De muze heeft haar kuren!

Anderzijds dicht Nera Redant wel eens op verzoek: een verjaardag, jubileum, Academische Zitting, een uitzonderlijke reis of andere speciale gelegenheid... Nera Redant weet het steeds opnieuw klaar te spelen om de diepste menselijke emoties in ontroerend mooie bewoordingen te vatten.

De gebundelde thema's zijn die van haar leven zelf. Van jong meisje naar volwassen vrouw, echtgenote, moeder, schoonmoeder, weduwe, grootmoeder, plusgrootmoeder. Maar omdat de wereld en het leven nu ook voor een vrouw in onze huidige moderne Westerse maatschappij, God zij dank - zovéél méér is èn kan zijn dan het vroegere traditionele keuken-kinderen-kerk - worden ook maatschappelijk relevante onderwerpen van allerlei aard, zij het op een eigenzinnige en kritische wijze aangesneden.

Naast woorden vervat in gedichten wil zij ook haar belevenissen tijdens haar vele reizen verwoorden, op papier zetten, delen met wie hiervoor interesse vertoont. Daarom worden ook haar vele reisverslagen opgenomen.

En ja, zelfs mondeling in de vorm van een gelegenheidstoespraken bij een of andere gelegenheid zoals het woord het zelf zegt. Een gelegenheid als het einde van een reis, een feest, een viering droef of blij. Uiting geven aan gevoelens, gedachten.

En af en toe een verhaaltje. Dat mag zeker niet ontbreken.

Delen wat verbindt, samenbrengt, samen hoort, samen wordt beleefd op dat éne unieke nooit meer wederkerende moment.

Waar haalt zij haar inspiratie vandaan ?(c) 2005 - 2022 Nera Redant

Webdesign 2019 - 2022 Philip Verstraeten