Doopviering Willem Nico Nera

 
Lieve Willem,

het leven kan mooi zijn, het leven kan vreselijk zijn. Beiden zijn mogelijk, zo is het al sinds het ontstaan van de mensheid, sinds het ontstaan van elke vorm van leven, zo zal het altijd zijn. Soms mooi, soms vreselijk, steeds een combinatie van beiden. En dat afhankelijk van 1001 omstandigheden, de natuur, de plek op aarde, het land en de tijd waar je geboren bent, opgroeit, je leven leeft, de mensen om jou, of datgene wat men noemt je lot, de wil der goden, de hogere machten, krachten, geesten, een God wie of wat hij /zij ook in werkelijkheid is.

Wat jouw toekomst zijn zal weet ik niet. Ik kan enkel heel concreet jou het allerbeste toewensen en met elke vezel van mijn bestaan, met al mijn eigen levenservaring, met alle genen in mij die jij voor een stuk, 25 %, hebt geërfd, met al mijn krachten jou helpen om een goed en gelukkig leven te leiden, dit sinds de dag van jouw geboorte tot de dag dat ik er niet langer zijn zal, niet langer bekwaam zal zijn. Ik hou van je en zal dat altijd doen, wat er ook gebeure. Dat is mijn belofte nu. Dezelfde belofte die ik deed voor mijn twee kinderen, jouw vader Robrecht en zijn zus Elfride en mijn twee andere kleinzonen Ewoud en Iwein, allen dragend dezelfde naam als jij: Van Vaerenbergh. En voor jou is er nog iets extra bij: jij bent ook mijn petekind!

Ik zal je vleugels geven. Kijk omhoog en zweef tot aan de sterren hoog in de lucht, de maan, de zon. Bewonder de wolken. Ze zijn als de witte vacht der onschuldige schaapjes springend in de lentewei. Geloof in en droom van de kracht van de hemel. De verticale dimensie. Ik zal je stevige voeten geven, als sterke wortels in de grond om de realiteit op de grond, op aarde onder ogen te zien. Geloof in en droom van de goedheid van de mensen. De horizontale dimensie. Laat het gras voor je voeten niet wegvreten maar zorg evenzeer voor jezelf als voor je medebewoners van deze planeet.

Het ga je goed, niet alleen jouw ganse leven lang, maar na jou dat van je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het leven, om de woorden van je grootvader Albrecht te gebruiken: één grote voorwaartse plicht. En welkom in mijn huis. Welkom. Altijd. Altijd welkom.

Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN
Doopviering_WNN


Grembergen, Sint-Margarethakerk, 25 februari 2018

Pastoor EH Paul Redant
Je grootmoeder, doopmeter Nera Redant