Smeekbede


“ Toe ”, zei je “ laat mij gaan
in het licht van de maan.
De pijn wordt te groot
kijk, daar wenkt de dood
nooit keer ik terug
maar kom jij maar, vlug
vlug ! ”

Langzaam liet ik je los.