Wirwar

 

In de wirwar kronkels van mijn brein
in ‘t diepst mijner gedachten
zit verscholen het geluk
weggestopt door mijn eigen ik
eerste klasse piekeraar dwarsligger.
Geluk
overwoekerd door ‘t onkruid
van angst onzekerheid
d’ onvoorspelbaarheid der dingen
de negativiteit van het nieuws dag na dag.
Geluk
raadselachtig mysterie wonder
ongrijpbaar ontastbaar
biochemische reactie elektronenspel
ontrafel zoek vind.

Alle geluk met het geluk.