Zelfverdediging*

 

En we leerden onszelf verdedigen
beschermen d’ eigen goederen het vege lijf
draaien keren wringen
nijpen knijpen
openen de handen
handen wordend medestander hulp wapen
loslaten de angst
zoekend kennend de pijnplekken der tegenstander
stijgend onze zelfverzekerdheid
vertrouwend d’eigen kracht inzicht doorzicht
slaan stampen schoppen duwen trekken
gebruiken knekels uitgestoken vingers gebalde vuisten
armen schouders benen voeten
verschalken die aanvaller
gemeen misdadig
hem ontnemen zijn kansen
imponeren dirigeren
actie reactie

winnen de harde strijd.

* Kerksken, 20 nov 2023  Cursus “Zelfverdediging”