Trek-Maria

 

Een dorp een kerk een plein
wat winkels een café en huizen
leunend tegen elkaar soezend warm
simpel normaal doodgewoon
dacht je.
Onderste plesj bovenste plesj
en daar één supersnoepwinkel Trek-Maria
twee ramen om te kijken
en een deur piepend schurend zwaar.
“Wilde ne kier trekken” vroeg ze
keek je lachend aan

lachend als de bloemetjes op haar schort
de snoep smoelentrekkers sjieken stampers rekkers
met ziet gevulde hosties kalisjenhaat negertetten.
Ritueel uit lang vervlogen kindertijd
sparen onze kinderpree
het karige drinkgeld
tot je had ne frank en nog ne frank.
En dan na de zondagsmis de beloning
het trekken aan de koord
het draaiende rad
het rad van fortuin
zorgvuldig kiezen wegen en wikken
vier karamellen voor één frank
of verder sparen voor die chique zonnebril
d’ onbereikbaarheid van vijf frank in één keer?
De plesj blijft de plesj
net als d’ herinnering
aan die sterke vrouw
werkend voor ‘t dagelijks brood
stil ongedwongen onverstoord
geëmancipeerd
lang voor werd uitgevonden dit moderne woord
zij, ons aller Atomse
 
Trek-Maria.
 

28 26 trek maria 714x1200

*Inhuldiging Trek-Maria plein op 30 april 2022
Voordracht gedicht Trek-Maria