Alle hens aan dek


Je gelaat grijsgrauw
je mond één grote kramp
je ogen angstig wantrouwend
je blik lusteloos dof
nu zuurstof niet langer voedt je longen
rustig stroomt naar hoofd en hart.
Waarheen je lach je blijheid
je intense vrolijkheid
jij die ons zo dierbaar bent
ons leven kleur vorm inhoud geeft
diepe warme nabijheid.
Vreselijk dat virus
dat jou zo ziek maakt
omvormt tot wrak
één en al ellende.
Alle hens aan dek
we zullen je helpen steunen
met alle wetenschap kracht middelen
omringen met tederheid geborgenheid
ver en nabij
wat het lot ook moge beslissen
tot je weer wordt wat je steeds was
tevreden blij gelukkig
levend je eigen unieke bestaan
onvervangbaar waardevol beloftevol

desondanks.