Goden

 

Zovelen eeuwen lang
heersend almachtig
opeisend hun rechten
elk voor zich
of gezamenlijk verdelend de koek
het volk de stammen de natie
veroverend, vergetend, blijvend
Jahweh, Jezus, Allah.
God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.
Oppergoden scheppergoden oergoden halfgoden,
aard-natuur- donder- bliksem- bergengoden
wind- zee- rivier- maan- mais- jaguar- hertengoden
god der Indo-germanen, Noren, Grieken, Romeinen
Hindoes, Maya's, Azteken, Inca's, Etrusken,
god van de doden, god van de levenden
van vruchtbaarheid, zaaigoed en overvloedige oogst.
Goden met of zonder zonen dochters bloedverwanten
omringd door priesters profeten heiligen dienaars imans
nymfen titanen cyclopen
al dan niet aangesteld
geroepen uitverkoren begenadigd
vervullend hun opdracht.
Aphrodite Apollo Apocatequil Ares Artemis Ataguchu
Bacchus Bellon Brama Ceres
Diana Demeter Dionysos Eros
Hanus Hebe Hephaistos Hera Hermes Hestia
Huitzilopochtli, Juno Jupiter Jades
Mars Mercurius Minerva Mithras Neptunus
Pallas Athena Pan Persephone Poseidon Pluto
Quirinus Venus Vesta Vishnu Vulcanus Wodan
én én én ...Zeus

de laatste van ons alfabet?