Iemand anders


Gek, zij is dood
maar iemand anders
bewoont haar huis
rijdt haar auto
draagt haar kleren
verzorgt haar ganzen
behandelt haar dossiers
verwerkt haar analysen
beantwoordt haar telefoon
vertroetelt haar vrienden
verblijdt haar kameraden
bemint haar geliefden
totdat
het huis is een krot
de wagen kapot
de kleren versleten
de ganzen gegeten
de dossiers gecontroleerd
het water gedistribueerd
de telefoon afgesneden
de vrienden verdwenen
de kameraadschap af
de geliefden in het graf.

Was er niet Iemand
die Zich ons eeuwig herinnert
vlogen we niet allen
samen naar de Hemel?