Kerstmis


Vandaag
reeds twintig eeuwen lang
- ongeveer -
vieren wij de geboorte van een kind.
Een kind
neergelegd in een kribbe
een kribbe
- mag er als moeder niet aan denken -
maar ook wierook mirre goud
warmte bescherming tederheid
engelen wiekend naar ’t aardse dal
en dan
vluchten voor de vijand.
Eeuwen later
nog steeds
het recht der machthebbers
onaantastbaar herbergend onrecht
verscholen vermomd toegedekt
door mensen van slechte wil
- Herodes heeft vele gezichten -
nog steeds
het kind weerloos hulpeloos onmondig
nog steeds
het kind vragend om erbarmen

jouw erbarmen.