Nieuwjaarswens 2009


Ik wens je woorden
zwaar van doelmatigheid
politieke incorrectheid
religieuze tolerantie
financiële inspiratie.
Ik wens je woorden
licht van dartelheid
gedragen door weemoedigheid
helder luchtig hemelsblauw
versierd met dagelijkse trouw.
Ik wens je woorden
hard van doortastendheid
worstelend met sterfelijkheid
wanhopig en gewillig
betoverend en grillig.
Ik wens je woorden
zacht van tederheid
zwoel van zoetheid
stilletjes ontloken
amper uitgesproken
vertaald als warme zoen

die je gans het jaar wilt overdoen.