Tussen hoop en vertwijfelingMoe ben ik
in lijf en leden
mezelf ineengehurkt
zwaar het hoofd
dat meer dan Rodin denken moet.
Voorbij voel ik
in lijf en leden
mezelf beschouwend
alle twijfel in lege schoot bijeen
en borsten die niet langer voedsel geven.
Hoop zoek ik
in lijf en leden
mezelf verwarmend
aan kleren in plooien vuil
barrevoets op blote grond.
Kom, gij toeschouwer
stop het staren
bedek mijn naaktheid
hef mijn hand
hef mijn hoofd
ik zal opstaan
verdergaan
in dit park
verdragen de vogels de vissen

geen verdriet.


Geïnspireerd op het beeld “Tussen hoop en vertwijfeling” Van Winke Besard in het Warandepark in Haaltert.
Haaltert beeldig en beeldrijk.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.