Ontmoeting op het dorpspleinHet is feest vandaag
ik voel de stemming rondom mij
elk geluid verwijst er naar
de inhuldiging is nabij
de spanning is haast te snijden
de kanonnen zijn geladen
de lont wacht
vreugdeschoten zullen galmen
bij een glimp van jou
het dorpsplein versierd voor je komst
spiegelt en spiegelt zijn ongeduld
over de zilvergrijze plaveien
het brons tot klok gegoten
hangt schitterend in de zon
en wacht op een teken van jou
twee tonen kan ze galmen
de ene is “wel”
de andere is “kom”
de “wel” heeft reeds gedaverd.

Ik
ik wacht
ik wacht beroerd op die “KOM”


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.