BevrijdWelvarend werden we
creëerden een samenleving
trots super nieuw
groeiend ongebreideld.
Bevrijd van traditie godsdienst
normen ouderwets beperkend
voelden ons rijk machtig
temmend natuur cultuur
sliepen de slaap der welvarenden.
Toen kwamen zon en regen
heviger heftiger anders dan anders
het klimaat op drift wereldwijd
alles de schuld der mensheid.
Toen kwam Corona
we bleven in ons kot
wantrouwden elkaar
gezoen noch huidgevoel
aarzelend de schouderklop
het stoten der ellebogen
anderhalve meter van elkaar.
Toen kwam die oorlog
oorlog het zolang vergeten woord
ver weg en toch akelig nabij
herkenbaar bommen soldaten ellende
verovering vernietiging verkrachting
en hoe ons warmen
maken onmisbaar grondstoffen gas energie.
Wanneer en hoe het aards paradijs

aards paradijs voor al wat leeft?(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.