Daens*Nog steeds
hoge pieten palaverend ongestoord
machthebbers mooieweerdansers
sprekend volksvreemde taal
gewone mannen vrouwen
knopend d’ eindjes aan elkaar
de fabrieksband bollend hollend
de boer ploegend voort in harde grond
‘t onderste kieken krijgend alles op zijn kop
ongelijkwaardigheid ongeremd.
Niks nieuws onder de zon
of, zeg me priester Daens
toch wél

hoop op den oogst o Vlaanderland?

*Denderhoutem, 24 april 2022
inhuldiging erfgoedbord Daens.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.