De vlaggen*


D’ avond is neergekomen,
de vlaggen mogen rusten.
Ze hebben hun werk gedaan.
Het is mooi en goed geweest
een laatste foto.
Opbergen, worden herinnering.
Goede nacht Dorp van de Ronde
de sterren en een stukje maan groeten u.* Haaltert, 3 april 2022


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.