Amélie’s dertiende verjaardagsfeestDe zon zij scheen
zalig zielsgelukkig
deed wat ze graag deed
deed wat ze doen moest
zo het knabbelende konijn
de draaiende windmolen
de bloeiende bloesems
d’uitgespartelde sportschoenen
de kakelende kippen
de romantische tuin
de klatergele paardebloemen

zo wij allen.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.