Eén groen takjeEén groen takje is genoeg.
Geef het licht warmte voedsel

het zal groeien bloeien
zich vermenigvuldigen duizendvoudig.
De duif zal het meenemen
hemelhoog wereldwijd
zoekend het antwoord op d’ aloude vraag
veroveren
veroverd worden
meedogenloos harteloos

waarom altijd weer opnieuw??
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.