LokroepDeze morgen héél héél vroeg
aarzelend op mijn dorpel
de lente
brengend boodschappen uit mijn tuin
ontwaak gij luie slaper
kijk de zon is weder daar
de lucht blauwer dan ooit
kom naar buiten
‘t is goe weer
je bloed zal sneller stromen
je longen zullen zwellen
hoor de fluitende merel
ruik het groeiende gras
pluk die eerste bloemen
madeliefjes wit paaslelies geel
berg op die winterjas
en vooral

gooi alle zorgen weg.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.