PaardenstaartDoorheen mijn lange zwarte haar
de wind onstuitbaar vrij vrolijk
zwierend juichend op en neer
ontembaar ongehinderd.
En als de zon branden gaat
een hoed plechtig groots
maar blijvend
de kracht der nostalgie
de schoonheid van weleer
het blinkende blauwe genot
hemelsblauw stralend
de ronkende techniek
van zevenhonderd paarden onder een motorkap*

de levensfelheid.

*24 juli 2022
Buick, Le Sabre(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.