Het gras gemaaidHet gras gemaaid*
snel doelmatig
ik zie jou
jij ziet mij
samen veilig rondje draaien.
Dank u grasmaaier opdrachtgever
de koe is bij de horens gevat.
Nu nog de grote weide
het gras dat groener is aan de overkant
voedsel voor velen.


*Rond punt Haaltert Diepeweg, 9 juni 2022


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.