Herdenking overlijdensdag Priester Daens*Je begrafenis honderdvijftien jaar geleden
geen muziek vlaggen kransen
knielend biddend d’ eenvoudige mensen
wenend stil verlaten.
Och strijdende verzoenende priester Daens
niet getreurd
weet
zoals de Dender aan je voeten
blijvend stromend doorheen ons Vlaamse land
zo blijvend wervend jouw boodschap
boodschap van vrede vrijheid volksverheffing.
De bloemen aan je beeld**
zonnebloemen jou ter ere
zij stralen
net als de zon
het groeiende groene gras
over een wenkende toekomst
mede door jou

eens

vrij welvarend voor allen.
* Aalst, overlijden 14 juni 1907 / begrafenis 17 juni 1907

** Aalst, Priester Daens Monument - 14 juni 2022


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.