De Turfboerstoet*Het leven een blijvend avontuur
grijp het met applaudisserende handen
lach ook vandaag je tanden bloot
vandaag de dag der dagen
want kijk, daar, dan toch onze Turfboerstoet
de zesde op rij.
Laat de boeren maar turf steken
wij vieren feest vrolijk intens
regen wind onweer
niets kan ons niet deren
paraplu parasol
zonnekleren regenkleren
schitteren zullen we
in alle kleuren van zon en regenboog.
Doorheen de straten nat of droog
twee- drie- vierwielers tractoren woonwagens al gelijk
paraderen poseren gekscheren
hoe zotter hoe liever.
De buren zullen groeten babbelen kletsen
‘t muziek zal spelen
het lavende bier weldadig vloeien
en d’ allermooiste marionetten
dansend als engelen lief speels uitdagend.
Laat je verleiden

een beetje?* Denderhoutem, 5 juni 2022(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.