Robrechts’ achtenveertigste verjaardagVeertien maart 1974 om 13.15 uur
jij veroverend je plaatsje op deze wereldbol.
Vader moeder niet langer met twee
voortaan met drie levend het goede leven
en jij gedragen geliefd door zovelen.
Blij dankbaar herdenken die gebeurtenis
maar bovenal die achtenveertig jaren samen.
Samen zoals het ondermaanse ons leert
zomerse zon rozengeur maneschijn
winterse kou regen wind storm
vreugde verdriet verbondenheid.
Verbondenheid voor altijd
jij onze zoon
Robrecht

stralend van roem.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.