Elfride’s zevenenveertigste verjaardagWeet nog
toen mijn moeder 47 werd
vrolijke jonge dame
in de fleur van haar leven.
Weet nog
toen ikzelf 47 werd
vrolijke jonge dame
in de fleur van haar leven.
Weet nu
mijn dochter wordt 47
vrolijke jonge dame
in de fleur van haar leven.
Drie generaties

141 gelukkige jaren.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.