Een ietwat ouder koppelLiterair ontbijt op zondagmorgen*
de zoete geur van koffie warme koeken
muziek vullend de ruimte
roerloos de stilte der woorden
liefdespoëzie als pure wijsheid
nonsens romantiek.
… roepend bovenaan de trap koffie klaar…**
Een ietwat ouder koppel
ze keken elkander aan
onnoemlijk teder
lachten
begrepen zonder woorden
geen trap, wél koffie

én levenslange liefde.
** Toast literair, HOC, Heldergem, 18 jan. 2015, Organisatie Davidsfonds
** dichters Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.