Sneukeltocht*We wandelden rustig ongestoord
babbelend genietend ontdekkend
eigen dorp velden akkers
de zalige zomerzon
brandend bruinend onze huid.
Sneukelden erop los
want perfect d’ organisatie
lavend de dorstigen
spijzend de hongerigen
verzorgend wie struikelde
vrijwilligheid verbondenheid ten top.
Voorwaar

een mooie zonnige zondag.
*Denderhoutem, Davidsfonds 15 mei 2022
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.