Op grootva’s arm*Kijkend samen
achter hen het lichte licht
voor hen de toekomst
beloftevol wenkend reikhalzend.
Sterk de spieren
door zon arbeid geboetseerd
dragend steunend
de kleine blanke kinderarm
voelend de warmte weeldrig.
Grootvader kleindochter

onbreekbaar de bloedband.
*Wim en Sézane FB 14 mei 2022


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.