Lieve’s achtenveertigste verjaardagWordt wakker wordt wakker
de dag is daar
jouw verjaardagsdag
nieuw spiksplinter nieuw.
Tussen ‘t groene mos zachter dan ooit
d’ontluikende paasbloemen
de lentewind fluitend zijn wellustig lied
en kijk daar hemelhoog
de vogels vliegend
paradijsvogels stevig krachtig
brengend geluk gezondheid vrolijkheid
voor jou

de lieve Lieve.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.