PaardHij sprong op zijn paard
stormde erop los
energie agressie frustratie in overvloed.
Voorwaarts vooruit
vol vuur en vlam
dreigend hoog de staart
gekruld de bovenlip
bloot de tanden
briesend de muil
en hoeven slaande stampend in het rond.
Ik liep in de weg
hindernis wegversperring
botsing onvermijdelijk.
Gelukkig niet gewond

enkel een bloedend hart.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.