Mijn lege huisEens nemen ze alles mee
van hoog tot laag
kasten tafels stoelen potten pannen
boeken schilderijen albums eindwerken
vazen beeldjes kleren schoenen.
Alleen de scheur in de vloer zal blijven
en het behang
eventjes tonend in vuilgrijze strepen
waar overdadig blij pronkten de foto’s
de foto’s van al wie ik liefhad.
Streel dan het behang
vernieuw het
ga door
wees gelukkig

dan ben ik het ook.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.