VerjaardagswensIk wens je diep oprecht en waar
wederom een sprankelend heerlijk levensjaar
met na afloop blijvende herinneringen
aan vele mooie lieve dingen.
Pluk elke dag
het moet, het mag
je sprookjesboek is nog lang niet uit
met wijsheid vuur en vlam volle bak vooruit.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.