Atom, de Molenstraat *

Oud weggetje eeuwen geleden
van kerk naar kerkhof
onderweg het plechtstatige gemeentehuis
een school jongens meisjes gescheiden
en later herbergend het postkantoor
een molen malend het graan
voedsel voor zovelen
en verder nog een kapel
kapel van zeven weeën
troostend de bedroefden bedrukten.
De moderne tijd achterna
het kerkhof omgedoopt tot begraafplaats
de kapel verplaatst gemoderniseerd
het gemeentehuis naar andere oorden
de school ontmanteld
het postkantoor verdwenen.
Een zanger-juwelier daar geboren
zingend ontroerend verbindend
over zijn dorpje zoals het vroeger was.
De statige gebouwen cultuurtempel nu
zwarte stenen rode letters
ronde wit-glazen toren
energiezuinig licht en luchtig
ruim riant eigentijds
waar muziek de toon aanvoert
woord zang dans de plak zwaaien
vermaak amusement
brood en spelen
academische ernst evenzeer
maar nog steeds

Atom, de Molenstraat


* Foto uit het boek “Het Adriaensboek”,
(oude titel “ Ik ben Denderhoutem”)
door Eddy Adriaens
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.