Vredesboom *Indachtig
het einde van die gruwel
d’ allereerste wereldwijd
dag op dag honderd jaar geleden
willen wij jou geven
schroomvol hoopvol
hier in eigen grond en hart
een plek vruchtbaar kostbaar.
Met de wanhoop der sterken
het vertrouwen der geliefden
de kracht der goedheid
zullen wij jou, tere scheut
koesteren in zomerzon en winterwind
opdat
je groeien mag dag na dag
wortels diep takken wijd
worden wat in jou besloten ligt
dragend vruchten veelvuldig
in je kruin blij ongestoord
vogels kwetterend levenslust
en rondom jou kinderen springend spelend
zij, de voortzetters van ons bestaan.
Deemoedig klein
gesterkt door welwillendheid inzicht mededogen
wetende dat vrede vrijheid zomaar niet bloeien gaan
vertrouwen wij u toe
onze vastberaden wil en wens
“Nooit meer oorlog”.

Bewaar hem eeuwenlang.


* Haaltert - Kerksken, 11 november 2018(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.