WoordenJij die bent
voorbijganger bewonderaar bezoeker
jou schenk ik woorden in mijn tuin
woorden
schroomvol stil en schuw
als soms de specht zoekend zijn eten
het witte madeliefje in ‘t afgemaaide gras
de kat verdwaald hongerig
woorden
vrolijk dansend als de vlinders
tussen roodroze bloemen
woorden
ook berustend droef
als de kar die steeds ouder wordt
de honden starend wakend.

De wind waait ze weg
weg naar jouw hart.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.