De Zwerver


Wat heb jij geluk man
of moet ik zeggen vrouw
zo welkom in dit park
met eendjes zwemmend in het water
beelden bomen struiken
en een kerktoren eeuwenoud.
Welkom in je totale blootje
en wat voor een blootje.
Moet ik je nu vertellen
dat dit vroeger hélemaal niet kon
en misschien later ook weer niet.
Heb je geen kou
en dat ding op je schouder
wat in hemelsnaam zit daarin
zo zwaar, gaat het wel?
Nog een vraagje van nieuwsgierig aagje
al lang onderweg
en ja waarheen leidt je tocht?

Of zijn ook dit dingen ik niet vragen mag?


Haaltert, 3 augustus 2017

20 jaar “Thuis voor een beeld”
Radio 2

(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.