Albrecht ‘s naamdagJouw naam
zijn de bloemen langs de weg
het vogeltje in de wind
de witte wolk heel hoog
het slapende handje van een kind.

Jouw naam
is de kreet om bescherming
mijn speelse vreugdelach
het verlangen naar je liefde
de vraag naar je kracht.

Jouw naam
is de dank om het goede
de moed voor morgen
de liefde van elke dag.

Stralend van adel.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.