Ladder van staal en wolkenMetalen gevaarte
dreigend groot
redder in nood
omhooggeschoven gevaar
zwevende angst
stalen kabelkoorden
moed en durf zijn de woorden
honderd trappen hoog
reikend tot aan de regenboog
vijfentwintig meter lang
wie is er bang?
Trap na trap
uitstijgen boven alledaagsheid
de mensenkinderen vol drukdoenerij
achterlaten in nietigheid
kleine stad en kleine wijk
hemels vergezicht
ademen in het licht
de angst overwinnen
om toe te treden tot het rijk
der goden en wolken.
De macht van torenhoog
te tronen
als een godin
heel alleen
met haar redder en beschermeling.

Hemels.
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.