KlasEr speelde muziek in de klas
je wandelde en las
met een blije lach om je ogen
je hoofd over tekeningen gebogen.
Er speelde muziek in de klas
hoog scheen de lucht doorheen het vensterglas
de zon speelde in je haren
zo vrolijk als in geen jaren.
Er speelde muziek in de klas
als een droom die niet echt was
maar nu wel, overrompelend groot
en onmisbaar als dagelijks brood.

Levenslang.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.