Robrecht's veertiende verjaardagEen baby
zo zorgelijk klein
roze of blauwe sokjes
al gelijk
het was een blije moeder.
Een kind
spelend groeiend
vreugde verdwenen in de tijd
al gelijk
het was een blije moeder.
Een zoon
'n man bijna
wijs en groot
puistjes, spieren, krulletjes om de oren
mij vragend in blijvende verwondering
naar het leven van morgen
al gelijk
het is een blije moeder.

Voor altijd?
(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.