Lieve's veertigste verjaardagElke keer opnieuw
vieren wij feest op deze dag
een gewoonte,
routine bijna?

Zovele jaren reeds
kom jij bij mij, ik bij jou
een gewoonte,
routine bijna?

Zovele dingen beleefden wij
goeie, droeve
een gewoonte,
routine bijna?

O, neen
pure vriendschap.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.