Vriendinnen, of Emmy' s geschenkJe krijgt ze niet
zoals zoentjes op een feest
de bomen hun blaadjes
of modderschoenen in regenpaadjes.
Ze vallen niet uit de lucht
of in je schoot
als een dwarrelende klarinetnoot.
O, nee.
Ze zijn zeldzaam
maar heerlijk
als krenten in zondagsbrood
en de vlinders wit en rood.
En zie:
Onverwacht woont er eentje in je straat
ze schenkt je een boek waar poëzie in staat
en tovert alzo
duizend bloemen van vriendschap
om je heen.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.